Valide CSS!

Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Afgelasten van de Reünie op 14 april 2021 i.v.m. Corona en andere mededelingen.
                                     Haarlem, 25 maart 2021
Geacht RVVW lid,

Ja, je ziet het goed. We hadden voor 14 april een Reünie gereserveerd op Erfprins.
Omdat het Corona virus ons nog steeds niet in de gelegenheid stelt om dat uit te voeren hebben we moeten besluiten om dit jaar wederom geen Reünie met ALV te organiseren.                                                                                                             
Wij denken om woensdag 20 april 2022 (in de week na Pasen) bij Erfprins te reserveren omdat het er naar uit ziet dat er dan een kans bestaat om weer wat te organiseren. De mogelijkheid is groot dat de regels zo verbeterd zijn dat het dan weer mag. We zullen het zien en houden jullie op de hoogte.

Intussen moeten we wel een paar zaken op een rijtje zetten:

-De penningmeester zal het financiële overzicht op de Website zetten zodat iedereen kan zien hoe de vlag er voor staat. Controle door de kascontrolecommissie is nu ook niet mogelijk.
Graag ontvangen we voor 15 april 2021 een aangepaste contributie van € 5,00.
op rekening  NL43 ABNA 0577 5860 92 t.n.v. Reünisten Vereniging VLMNT/WEMNT met vermelding  Contributie 2021 want er zijn altijd kosten die doorlopen.

-We zoeken ook dringend een nieuwe secretaris want ik ben al even over houdbaarheidsdatum heen.          
Er is nu tijd genoeg om er eens over na te denken want  de tijd komt dat alles weer normaal is en dan kunnen we niet zonder een secretaris!!

ALS JE INTERESSE HEBT GEEF DAT DAN Z.S.M. AAN MIJ OF EEN ANDER BESTUURSLID DOOR.

We vertrouwen er op dat je ons besluit kunt begrijpen en we gaan er van uit dat we je volgend jaar weer terugzien op onze Reünie en wensen iedereen een plezierig en vooral gezond en Coronavrij 2021.

Met vriendelijke groet en tot ziens.
Namens het bestuur,
Piet Hageman

Reacties naar de secretaris:                                                                                         

P.A.G. Hageman, Rousseaustraat 23 2037 EC Haarlem
06-46338362 of per e-mail: paghageman0@gmail.com.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu