Valide CSS!

Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onderwerp: Voortbestaan vereniging
Haarlem, 21 januari 2022
Geacht lid,

Met deze brief doet het bestuur u een voorstel betreffend het voortbestaan van de vereniging in de situatie waarin we nu leven.
In de huidige tijd is het niet mogelijk om een Reünie met Algemene Ledenvergadering te organiseren. We hebben al tweemaal veel tijd en energie gestoken in het realiseren daarvan maar door toedoen van de Corona pandemie konden die niet doorgaan.
We weten ook niet wat de KM gaat bepalen, wat de voorwaarden zijn om deze t.z.t. wel te kunnen en mogen organiseren. (De gezondheidstoestand van de reünisten, vaccinaties, groepsgrootte e.d.).
Daarom bieden we de leden de mogelijkheid om hierover mee te denken en mee te beslissen hoe het nu verder moet. Hieronder zetten we drie mogelijkheden voor de komende tijd op een rijtje:

1. Het bestuur krijgt het mandaat om de vereniging bij de Kamer van Koophandel af te melden en sluit de financiële jaarboeken. Het batig saldo wordt naar nul euro (€ 0,00)  gebracht door overmaking daarvan naar een nader vast te stellen goed doel. Als er “later” besloten wordt om wederom een reünievereniging op te richten dan moet er weer een notaris bij komen om alles weer officieel te maken. (samenstellen nieuw bestuur, bekrachtiging Statuten e.d.)

2. De vereniging blijft ingeschreven bij de KvK (dus geen nieuwe gang naar de notaris) maar dan zullen er wel bestuurswisselingen moeten plaatsvinden. De functies van Secretaris en Voorzitter moeten worden aangevuld met nieuwe bestuursleden. Hier zijn we afhankelijk van leden die zich aanmelden voor een bestuursfunctie en die de leden, op welke wijze dan ook, kunnen kiezen.

3. De vereniging gaat slapend door en wordt pas actief als we weer in het “nieuwe normaal” zijn beland. Dit houdt in dat we stoppen met contributie heffen zoals we dat gewend zijn maar overgaan op een ondersteunings bijdrage van € 2,50 per jaar om de jaarlijkse uitgaven te dekken. Het betekent ook dat het bestuur slapend zal zijn tot de eerstvolgende ALV moet worden georganiseerd.

De hierboven genoemde mogelijkheden kunnen door u beoordeeld worden.

Vervanging bestuurs leden

Aan sluitend op op het boven gestelde zoeken wij een nieuwe secretaris de onze is over zijn tweede termijn heen.
Dit laatste geld ook voor de voorzitter die na het inwerken van de nieuwe secretaris voor vervanging aan de beurd is.          
Er is nu tijd genoeg om er eens over na te denken want  de tijd komt dat alles weer normaal is en dan kunnen we niet zonder een secretaris!!

ALS JE INTERESSE HEBT GEEF DAT DAN Z.S.M. AAN MIJ OF EEN ANDER BESTUURSLID DOOR.

We vertrouwen er op dat je ons besluit kunt begrijpen en nagelang de uitslag van de stemming U eventueel op een ALV cq Reünie weer kunnen verwelkomen en wensen iedereen een plezierig en vooral gezond en Coronavrij 2022.

Met vriendelijke groet en tot ziens.
Namens het bestuur,
Piet Hageman

Reacties naar de secretaris:                                                                                         

P.A.G. Hageman, Rousseaustraat 23 2037 EC Haarlem
06-46338362 of per e-mail: paghageman0@gmail.com.

STAND VAN ZAKEN T.A.V DE UITGEBRACHTE STEMMEN

Er zijn 121 stemmen door de leden uitgebracht waarvan:

102 voor stelling 3
04 voor stelling 2
12 voor stelling 1
01 ongeldig
03 met geen mening

Gezien het aantal leden van onze vereniging kunnen we stellen dat de optie 3 de voorkeur heeft.
Wij als bestuur zullen uitvoer geven aan optie 3 en houden U via dit medium op de hoogte, dus bezoek regelmatig onze WebSite. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu