Valide CSS!

Kascontrole/Kascontrolecommisie - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kascontrole/Kascontrolecommisie

Nieuws van de Penningmeester

 Kascontrole

 
Met ingang van 17 juli 2012 zijn wij een Reünisten Vereniging. En als vereniging moeten wij, als bestuur, openheid van zaken geven richting onze leden.
 
Dit heeft als gevolg dat wij op het eind van het kalender jaar de, financiële, boeken moeten sluiten. Zie hiervoor Artikel 13 van de statuten.
 
 
De penningmeester moet dan de balans op maken van het afgelopen jaar en de begroting opstellen voor het nieuwe jaar. Het een en ander dient te worden voorgelegd aan de leden van de vereniging.
 
Voor dat dit kan plaatsvinden zullen de financiële stukken door het bestuur en een kascontrolecommissie gecontroleerd dienen te worden.
 
 
Omdat het kasboek van de vereniging in de computer staat is het bijwerken van de financiële zaken makkelijk te doen en kan een boekjaar half januari al worden gesloten. Nadat het bestuur de boeken heeft bekeken is het de taak van de kascontrolecommissie om namens de leden de boeken te controleren.
 
Voor het kasboek van 2018 zijn dit:
 
Lid 1. A. den Boer
Lid 2. A.G.N. Weber
 
Na goedkeuring door de kascontrolecommissie zal een acquitverklaring worden opgesteld. Deze verklaring zal door de kascontrolecommissie worden ondertekend. Deze verklaring zal in de eerstvolgende ALV worden meegenomen als aanbeveling voor de leden tot het accorderen van het gehouden financieel bestuur in het afgelopen boekjaar van de vereniging.
 
 
Jan de Bruijn
 
Penningmeester

KASCONTROLECOMMISSIE
Het jaar 2018, het 6e jaar van de vereniging, is achter de rug. De boeken zijn gesloten.
 
De kascontrole heeft op donderdag 28 februari 2019 plaatsgevonden. Het zesde kasboek van de vereniging is gecontroleerd en daar is een schriftelijke verklaring over opgesteld.
 
Ik mag wel zeggen dat de commissie geen op en/of aanmerkingen had op het financiële beleid van de vereniging.
 
Op de ALV voorafgaande aan de reünie is het kasboek en de verklaring van de kascontrolecommissie, voor alle leden, ter inzage, aanwezig.
 
Tijdens de ALV zullen de commissieleden, Tom Weber en Willem Pons bedankt worden voor de tijd en de energie die ze gestoken hebben om het kasboek te controleren.

I.v.m. ziekte heeft A. (Bram) den Boer geen deel kunnen nemen aan de controle. Wij wensen hem beterschap.

De controle van het kasboek van 2018 is gedaan door:
Lid 1. A.G.N. (Tom) Weber
Lid 2. W. (Willem) Pons

Voor de controle van het kasboek 2019 dient dus weer een reserve lid zich op de ALV te melden.
 
1e Reserve. W. (Willem) Pons.
 
Jan de Bruijn
Penningmeester

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu